NO WASTING TIME!

Sabtu, 03 Juli 2021

SEBUTAN DINTEN BASA JAWI

Kagem pangenget-enget kula aturaken sebutan wulan lan dinten basa Jawi,Piyantun Jawi sampun ngantos ninggalaken Jawinipun.

A.Wulan utawi Sasi
1.Wadana ( Januari ).
2.Wijangga ( Februari ).
3.Wiyana ( Maret ).
4.Widada ( April )
5.Widarpa ( Mei )
6.Wilapa ( Juni )
7.Wahana ( Juli )
8.Wanana ( Agustus )
9.Wurana ( September )
10.Wujana ( Oktober )
11.Wujala ( Nopember )
12.Warana ( Desember ).
B.Dinten
1.Radite ( Ahad )
2.Soma ( Senin )
3.Hanggara ( Selasa )
4.Buda ( Rabu )
5.Respati ( Kamis )
6.Sukra ( Jumat )
7.Tumpak ( Sabtu )
Neptunipun dinten
1.Ahad: 5
2.Senin: 4
3.Selasa: 3
4.Rabu: 7
5.Kamis: 8
6.Jum'at: 6
7.Sabtu: 9
C . PEKENAN/WETON JAWI
Pon = Jenar
Wage = Cemengan.
Kliwon = Kasih.
Legi =. Manis
Pahing = Abritan/jenar
D.Neptu Weton Jawi
1.Pahing : 9
2.Pon : 7
3.Wage : 4
4.Kliwon : 8
5.Legi : 5
Mugi-mugi wonten paedahipun,sinambi nguri-uri budaya adiluhung Jawi kita,menawi kirang utawi lepat nyuwun koreksi,Matur nuwun.
E. Arane Wuku
Sawuku umure saminggu,cacahe Wuku ana 30,
yaiku :
Wuku Shinta
Wuku Landhep
Wuku Wukir
Wuku Kuranthil
Wuku Tolu
Wuku Gumbreng
Wuku Warigalit
Wuku Warig agung
Wuku Julungwangi
Wuku Sungsang
Wuku Galungan
Wuku Kuningan
Wuku Langkir
Wuku Arandhasiya
Wuku Julungpujut
Wuku Pahang
Wuku Kuruwelut
Wuku Marakeh
Wuku Tambir
Wuku Medhangkungan
Wuku Maktal
Wuku Wuye
Wuku Manakil
Wuku Prangbabat
Wuku Bala
Wuku Wungu
Wuku Wayang
Wuku Kulawu
Wuku Dhukut
Wuku Watugunung
F. Arane Sasi Masehi
Januari,Februari,Maret,April,Mei,Juni,Juli,Agustus,September,Oktober,Nopember,Desember
G. Arane Sasi Arab.
Muharram,Safar,Rabiul Awal,Rabiutsani,Jumadil Ula,Jumadil Tsaniyah,Rajab,Sya’ban, Ramadhan,Syawal,Dzulqadah,Dzulhijjah
H.Arane Sasi Jawa
Sura,Sapar,Mulud,Bakda Mulud,Jumadil Awal,Jumadil Akhir,Rejeb,Ruwah,Pasa,Sawal, Dulkangidah/Selo,Besar.
I. Arane Taun
Alip,Ehe,Jimawal,Je,Dal,Be,Wawu,Jinakir
J. Arane Windu
Adi,Kuntara,Sangara,Sancaya
K. Arane Wilangan Jawi
Siji = Eka
Loro = Dwi
Telu = Tri
Papat = Catur
Lima = Panca
Nem = Sad
Pitu = Sapta
Wolu = Asta
Sanga = Nawa
Sepuluh = Dasa
Satus = Sata
Sewu = Sasra
Sepuluh ewu = Saleksa
Satus ewu = Sakethi
Sayuta = Sayuta
L. Arane Wayah
.Jam 03:00 : Wayah Fajar Sidik ( Bang-Bang Wetan ).
.Jam 04:00 : Wayah Bedhug Subuh.
.Jam 05:00 : Wayah Saput Lemah
.Jam 06:00 : Wayah Byar
.Jam 09:00 : Wayah Tengange
.Jam 10:00 : Wayah Wisan Gawe
.Jam 12:00 : Wayah Bedhug
.Jam 13:00 : Wayah Luhur
.Jam 15:00 : Wayah Lingsir Kulon
.Jam 16:00 : Wayah Asar
.Jam 17:00 : Wayah Tunggang Gunung
.Jam 17:30 : Wayah Tribalayu
.Jam 18:30 : Wayah Surub/Candrikala
.Jam 19:00 : Wayah Bakda Magrib
.Jam 19:30 : Wayah Isya’
.Jam 20:00 : Wayah Bakda Isya’
.Jam 21:00 : Wayah Sirep Bocah
.Jam 23:00 : Wayah Sirep Wong
.Jam 24:00 : Wayah Tengah Wengi
.Jam 01.00 : Wayah Lingsir Wengi
M. Arane Kiblat
Lor = Utara
Kidul = Daksina
Wetan = Purwa
Kulon = Pracima
Mugi2 Wong jowo mboten ilang JAWANE

0 komentar: