NO WASTING TIME!

Kamis, 11 Juli 2019

TULADHA PANDONGA PAHARGYAN PENGANTEN ADAT JAWA

TULADHA PANDONGA
PAHARGYAN PENGANTEN ADAT JAWA
Yaa Allah, ya Rohman 
Mugi Paduka ndadosaken pernikahan punika pernikahan ingkah kebak barokah 
Dados pambukaning rahmat kagem penganten kekalih, 
saha tiyang sepuhipun, keluarga lan sedaya ummat 
Pernikahan ingkang saged nyampurnakaken iman saha Islamipun 
Pernikahan ingkang saget ndadosaken peganten kekalih tansah sabar lan syukur 
Pernikahan ingkang saged ndadosaken penganten kekalih langkung dewasa 
Saged ndadosaken margi kagem penganten kekalih pinaringan welas asih saking Paduka 

Ya Allah, ya Ghoffar 

Mugi Paduka paring pangapunten dhumateng penganten kekalih, awit sedaya kalepatan saha kekhilafanipun...... 
Saha kalepatan dhumateng tiyang sepuhipun, miwah kalepatan sanes-sanesipun 
Mugi keparenga Paduka paring dhumateng penganten kekalih qalbu ingkang suci lan niat ingkang jejeg 
Mugi keparenga Paduka paring dhumateng penganten kekalih tekad ingkang kiat 
Mugi penganten kekalih Paduka tedahaken margi ingkang dipun Ridhai 
Mugi keparenga penganten kekalih Paduka reksa saking panggodaning Syetan supados saged nglampahi gesang bebrayan ingkang sae 

Ya Allah ya Ahad 

Mugi kepareng Paduka paring dhumateng penganten kekalih manah ingkang manunggal 
Kados dene Paduka manunggalaken Adam lan Hawa 
Kados dene Paduka ndadosaken welas lan asih antawisipun Rasulullah lan Khadijatul Kubra 
Kados dene Paduka ndadosaken welas lan asih ingkang tulus antawisipun Ali bin Abi Thalib lan Fatimatus Zahra 

Ya Allah ya Wadud 
Mugi kepareng Paduka paring dhumateng penganten kekalih Tresna trinesnanan rikala caket 
Ingkang tansah njagi satunggal lan satunggalipun rikala tebih 
Ingkang tansah sami caos panglipur rikala susah 
Ingkang sami caos pepenget supados tansah taat 
Ingkang tansah sami caos pandonga kagem kesaenan 
Ingkang tansah sami nyampurnakaken ibadahipun


Robbanaa hablana min azwaajina … dst 
Allohumma aarinal haqqo haqqo… dst 
Robbana aatina fi dunya hasanah… dst
Robbana taqobbal minna innaka anta samiul aliim. Watub alaina innaka anta tawaaburrohiim
Wa shollallohu ala sayyidina … dst

Wassalamu alaikum warahmatullahi wa barokatuh

(Sanggar Tresno Budaya Surakarta - 085-6006-999-26)

0 komentar: